Specialista na cestovní ruch

Vytisknout
Vytvořeno pondělí 8. duben 2013 10:21 Napsal Olga Krankusová

 

66-41-L/01 - OBCHODNÍK - Specialista na cestovní ruch

Denní studium - 4 roky - maturita

 

Uchazeči se připravují jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Specializace na cestovní ruch uchazečům poskytne praktické zaměření pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Je určena pro uchazeče, kteří mají zájem o cestování a podnikání.

 

 

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • často požadované praktické ekonomické znalosti a dovednosti
  • výuka předmětů z oblasti cestovního ruchu
  • každoroční tuzemské i zahraniční zájezdy organizované samotnými studenty
  • příprava na absolvování zkoušek průvodce cestovního ruchu
  • zkušení pedagogové
  • individuální přístup ke studentům

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi budou schopni vytvářet a realizovat zájezdy na základě požadavků klientů i cestovních kanceláří, pořádat a organizovat akce kongresových služeb, ovládat kulturu mluveného projevu, orientovat se v geografii ČR, Evropy i světa, poznávat umělecké epochy, výtvarná díla uměleckých mistrů, kalkulovat a stanovovat výsledné ceny zájezdů, vytvářet propagační materiály za pomoci informačních technologií.průvodcovské služby, Uplatní se v CK, CA, ve službách CR nebo ve státní správě.

Absolventi mohou uvažovat o dalším studium na VOŠ, VŠ.

 

STUDIJNÍ PLÁN

       

Název předmětu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

První cizí jazyk

4

4

4

3

Druhý cizí jazyk

1

1

1

1

Základy společenských věd

0

1

1

1

Dějepis

2

0

0

0

Matematika

2

3

3

2

Základy přírodních věd

2

1

1

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

Ekonomika

2

2

2

2

Obchodní provoz a logistika

2

1

1

0

Marketing

0

0

0

2

Management jakosti

2

2

1

1

Obchodní korespondence

2

1

0

0

Účetnictví

0

2

2

2

Informační a komunikační techno.

2

1

2

1

Aplikovaná psychologie

0

1

0

0

Právní nauka

0

0

0

2

Struktura obchodního sortimentu

1

1

2

2

Cestovní ruch

1

1

1

1

Odborný výcvik

5

5,5

6

4,5

 

 

 

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©