Informační technologie

Vytisknout
Vytvořeno pátek 22. březen 2013 9:26 Napsal Olga Krankusová

18-20-M/01 – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Denní studium - 4 roky - maturita  

Naším cílem je vytvářet základnu budoucích zaměstnanců IT společností. Obor je určen pro uchazeče se zájmem o: 

 • návrhy a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
 • údržbu prostředků IT z hlediska HW
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
 • instalaci a správu aplikačního SW
 • instalaci a správu OS
 • návrhy, realizace a administrace sítí
 • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
 • obecnou i specializovanou podporu uživatelů prostředků IT

 

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.


 

Při všech činnostech se žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů.

 

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • významná část výuky zaměřena na IT
 • vysoce nadstandardní vybavení výpočetní technikou
 • zapojení do projektu DreamSpark - studenti získají zdarma výukové softwarové licence, jejichž cena činí až 100 000,-Kč
 • důraz na výuku anglického jazyka
 • zkušení pedagogové
 • individuální přístup ke studentům
 • obor s vysoce nadprůměrnými příjmy a velkou poptávkou na trhu práce
 • široce použitelné znalosti a dovednosti
 • výborná příprava na budoucí zaměstnání i na další studium

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se mohou uplatnit jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií nebo jako technik v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

 

STUDIJNÍ PLÁN

       

Název předmětu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

Anglický jazyk

5

4

3

3

Technická angličtina

0

1

1

1

Angličtina pro hospodářskou sféru

0

0

1

1

Základy společenských věd

0

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

Základy přírodních věd

2

2

0

0

Elektrotechnika

2

2

0

0

Maturitní seminář

0

0

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

Ekonomika

0

2

1

0

Účetnictví

0

0

2

2

Fiktivní firma

0

0

2

2

Písemná a elektronická komunikace

3

0

0

0

Výpočetní technika

3

0

0

0

Počítačové systémy a sítě

0

2

2

2

Programování

2

2

2

2

Tvorba www

2

2

2

0

Aplikační programy

2

2

2

0

Počítačová grafika

2

2

0

0

Linux

0

0

2

0

Databáze

0

0

1

2

3D modelování a animace

0

0

0

3

Tvorba projektů

0

0

0

2

 

 

Školní vzdělávací program ke stažení ZDE.

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©