Kuchař - číšník

Vytisknout
Vytvořeno čtvrtek 1. srpen 2013 6:55 Napsal Super User

65-51-H/01 - KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Denní studium - 3 roky - výuční list

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky. Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání kuchař – kuchařka, číšník, servírka.

Realizace odborného výcviku ve školní odborné učebně:

 

Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvováním barmanského kurzu a kurzu studené kuchyně, po jehož absolvování obdrží osvědčení Asociace barmanů a kuchařů ČR.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Ukázka z praktické závěrečné zkoušky:

Absolvent ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé i studené kuchyně. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání, ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů. Má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a dietního stravování.

 

UČEBNÍ PLÁN
Název předmětu 1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura 2 2 1
První cizí jazyk 3 3 2
Druhý cizí jazyk - 1 1
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Základy přírodních věd 1 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Ekonomika 1 1 1
Potraviny a výživa 1,5 1 1
Stolničení 1 1 1
Zařízení provozoven 1 1 0
Technologie 1,5 1 2
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Psychologie - 1 -
Daňová evidence - - 2
Korespondence 1 - -
Odborný výcvik 15 17,5 17,5


 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©