Specialista na informační technologii

Vytisknout
Vytvořeno úterý 2. duben 2013 7:06 Napsal Olga Krankusová

66-41-L/01 - OBCHODNÍK - Specialista na informační technologie 

Denní studium - 4 roky - maturita

Uchazeči se připravují jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Specializace na informační technologie je určena pro uchazeče se zájmem o obchodní činnost spojenou s využitím výpočetní techniky v ekonomice. Výuka poskytuje žákům vědomosti ekonomického, obchodního a právního charakteru podložené znalostí práce na počítači. V tomto oboru, v porovnání s ostatními obory, jsou probírány jak ekonomické předměty, tak i předměty zaměřené na informatiku. Je vhodnou volbou pro chlapce i dívky bez jednoznačně vyhraněného zájmu o IT nebo ekonomiku.


 

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • často požadované praktické ekonomické znalosti a dovednosti
  • větší počet hodin informačních a komunikačních technologií
  • zkušení pedagogové
  • individuální přístup ke studentům
  • zapojení do projektu DreamSpark - studenti získají zdarma výukové softwarové licence, jejichž cena činí až 100 000,-Kč 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent/absolventka se uplatní v oblasti užití ekonomického a kancelářského software jak u podnikatelských subjektů , tak i ve státní správě a neziskových organizacích.

Absolventi mohou uvažovat o dalším studium na VOŠ, VŠ.

 

STUDIJNÍ PLÁN

      

Název předmětu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

První cizí jazyk

4

4

4

3

Druhý cizí jazyk

1

1

1

1

Základy společenských věd

0

1

1

1

Dějepis

2

0

0

0

Matematika

2

3

3

2

Základy přírodních věd

2

1

1

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

Ekonomika

2

2

2

2

Obchodní provoz a logistika

2

1

1

0

Marketing

0

0

0

2

Management jakosti

2

2

1

1

Obchodní korespondence

2

1

0

0

Účetnictví

0

2

2

2

Informační a komunikační techno.

2

1

2

1

Právní nauka

0

0

0

2

Struktura obchodního sortimentu

1

1

2

2

Aplikovaná psychologie

0

1

0

0

Aplikovaná informatika

1

1

1

1

Odborný výcvik

5

5,5

6

4,5

 

 

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©