Prodavač a výrobce lahůdek

Vytisknout
Vytvořeno čtvrtek 1. srpen 2013 6:50 Napsal Super User

66-51-H/01 - PRODAVAČ A VÝROBCE LAHŮDEK

Denní studium - 3 roky - výuční list

Obor je určen pro žáky, kteří chtějí v budoucnu pracovat v oblasti prodeje a přípravy lahůdkářského sortimentu v gastronomických provozech. V průběhu studia se v oblasti teorie seznámí se základy ekonomie, obchodního provozu, účetnictví, informační technologie, gastronomie a oborové legislativy. Praktická část bude probíhat formou praktického vyučování ve škole, ale i na jednotlivých provozech pod vedením kvalifikovaných pracovníků. Studium je ukončeno závěrečnými zkouškami a vydáním výučního listu.

Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvovánímbarmanského kurzu a kurzu studené kuchyně, po jehož absolvování obdrží osvědčení Asociace barmanů a kuchařů ČR.

Po úspěšném ukončení tříletého studia mohou studenti využít možnosti pokračovat v 2-letém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou na téže škole.

Uplatnění:

  • v oblasti prodeje a přípravy lahůdkářského sortimentu
  • v gastronomických provozech

 

STUDIJNÍ PLÁN
Název předmětu 1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura 2 2 1
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Základy přírodních věd 1 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Ekonomika 1 1 1
Terminologie produktů 1 1 1,5
Obchodní provoz 1 1 1
Psychologie prodeje 1 1 -
Propagace 1,5 - -
Obchodní počty 1 - -
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Daňová evidence - - 2
Korespondence 1 1 -
Gastronomie 2 1,5 1,5
Odborný výcvik 12 17,5 17,5
Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©