Reprodukční grafik

Vytisknout
Vytvořeno pondělí 27. červenec 2015 12:58 Napsal Super User

34-53-H/01 - REPRODUKČNÍ GRAFIK

Denní studium - 3 roky - výuční list

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky.

Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání v reklamních agenturách a tiskařských službách.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent oboru získá znalosti k tomu, aby po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v grafických studiích, v DTP studiích při tiskárnách, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství.

Je schopen připravovat a zhotovovat veškeré tiskové podklady pro výrobu tiskových forem používaných v polygrafické výrobě. Je schopen přijímat textové a obrazové podklady pro předtiskovou přípravu a zakázky od zákazníka jak na datových nosičích, tak i formou dálkového elektronického přenosu. Tato data je schopen kvalifikovaně posoudit z hlediska vhodnosti a úplnosti, v případě nutnosti je opravit.

Ovládá technologie a počítačové programy používané pro zpracování obrazu a textu.

Uplatnění absolventa

  • reklamní agentury
  • reprodukční a typografická studia
  • studia DTP a DTR
  • výrobní úseky nakladatelství a vydavatelství
  • v oblasti obalové techniky a signmakingu

 

STUDIJNÍ PLÁN
Název předmětu 1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura 2 2 1
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 1 1
Základy přírodních věd 1 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 2 1 1
Ekonomika 1 1 1
Daňová evidence 0 0 2
Písmo a odborné kreslení 1 1 0
Polygrafická výroba 1 2 1
Materiály 1 1 1
Technologie 2 2 2
Praktika v grafickém software 3 3 2
Tvorba webových stránek 0 1 1
Odborný výcvik 12 12 14

 

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©