PROJEKT Z OP VK MŠMT NOVÁ ŠKOLA

Vytisknout
Vytvořeno čtvrtek 30. květen 2013 8:00 Napsal Olga Krankusová

logoVelke

Naše škola úspěšně prošla žadatelským procesem a získala dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "EU peníze středním školám".
Přípravy projektu začaly na podzim 2011. Po splnění všech kritérií a podmínek jsme se na konci léta stali příjemci dotace ve výši kolem 1,2 milionu Kč. Poskytnuté finance byly využity jednak na odměny učitelům – autorům vzdělávacích materiálů, ale hlavně na materiální vybavení. Škola tak bude mohla nakoupit pomůcky a jiné materiální prostředky v hodnotě téměř 850 tisíc Kč. Realizace projektu byla nastavena na dva roky, tj. od 29. 5. 2012 do 29. 5. 2014.
Cílem a hlavním předmětem projektu byla tvorba inovovaných vzdělávacích materiálů a jejich pilotáž ve vyučovacích hodinách. Naším záměrem je pro naše studenty vytvořit celkem 548 nových vzdělávacích materiálů ve vyučovaných předmětech a tematických oblastech s využitím multimediální a interaktivní techniky.
MŠMT nastavilo sestavení i realizaci projektu tak, aby ji školy zvládly samostatně. Nebylo tedy nutné využívat soukromých poradenských firem a MŠMT toto ani nedoporučovalo. Primárně by měla být finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů. Ředitelka školy tedy rozhodla organizovat celý projekt, i přes jeho administrativní náročnost, bez nabízené pomoci řady firem.
Ze získané projektové dotace jsme v prvním roce trvání projekttu realizovali rekonstrukci našich multimediálních učitelských pracovišť za zhruba 400 tisíc Kč. Nyní je máme ve všech učebnách na škole. V druhém roce jsme zakoupili zcela funkční tabletovou učebnu, která slouží především při výuce cizích cizích jazyků. Další část dotace jsme použili k modernizaci učebny výpočetní techniky. Ta nyní splňuje všechny požadavky i pro výuku grafiky a zpracování multimediálních souborů.

 

V únoru 2014 jsme doložili všechny výstupy, které byly podmínkou úspěšného splnění projektu, včetně vyúčtování a záverečné monitorovací zprávy.

 

Dle zásad projektu zveřejňujeme seznam všech dosud vytvořených a ověřených DUM (digitálních učebních materiálů) s kontaktem na autora (stav k 31. 1. 2014).

Seznam šablon Využívání ICT III/2

 • Šablona č. 1 - Základy společenských věd - Politické ideologie - autor Mgr. Renata Trtíková (Čeledová) - více
 • Šablona č. 2 - Základy společenských věd - Psychologie - autor Mgr. Renata Trtíková (Čeledová) - více
 • Šablona č. 3 - Matematika - Planimetrie - autor Mgr. Jana Dědová - více
 • Šablona č. 4 - Matematika - Funkce - autor Mgr. Jana Dědová,Mgr. Marie Kotenová - více
 • Šablona č. 5 - Cestovní ruch - Dějiny umění - autor Mgr. Lenka Domšová - více
 • Šablona č. 6 - Cestovní ruch - Dějiny umění - autor Mgr. Lenka Domšová - více
 • Šablona č. 7 - Úvod do elektrotechniky - autor Mgr. Rudolf Dvořák - více
 • Šablona č. 8 - Český jazyk - Jazyk a řeč - autor Mgr. Kristýna Gyurcsovicsová - více
 • Šablona č. 9 - Matematika - Stereometrie - autor Mgr. Marie Kotenová - více
 • Šablona č. 10 - Pravidla elektronických písemností - autor Mgr. Jana Kourková - více
 • Šablona č. 11 - Informační a komunikační technologie - MS Word - pracovní listy - autor Ing. Olga Krankusová - více
 • Šablona č. 12 - Tvorba webových stránek - Kaskádové styly - autor Ing. Olga Krankusová - více
 • Šablona č. 13 - Informační a komunikační technologie - MS Excel - pracovní listy - autor Ing. Olga Krankusová - více
 • Šablona číslo 14 - Účetnictví - Daňová evidence - autor Ing. Božena Musilová - více
 • Šablona č. 15 - Fiktivní firma - Zaměstnanci - autor Mgr. Eva Paclíková - více
 • Šablona č. 16 - Fiktivní firma - Podnikatelská činnost - autor Mgr. Eva Paclíková - více
 • Šablona č. 17 - Programování - autor Ing. Smištík Zdeněk - více
 • Šablona č. 18 - Programování objektové - autor Ing. Smištík Zdeněk - více
 • Šablona č. 19 - Informační a komunikační technologie - autor Ing. Renata Tomšů - více
 • Šablona č. 20 - Informační a komunikační technologie - autor Ing. Renata Tomšů - více
 • Šablona č. 21 - Technologie - Miloslava Urbánková - více

 

Seznam šablon Cizí jazyky II/2

 

 • Šablona č. 1 - Anglický jazyk - Časy - autor Stanislava Bendová - více
 • Šablona č. 2 - Německý jazyk - Slovesa - autor Mgr. Jana Kourková - více
 • Šablona č. 3 - Německý jazyk - Slovesa - autor Mgr. Jana Kourková - více
 • Šablona č. 4 - Anglický jazyk - Reálie anglicky mluvících zemí - autor Stanislava Bendová - více

 

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. ©