Informatika v ekonomice

kód oboru: 18-20-M/01

Denní studium – 4 roky – maturita  

Naším cílem je připravovat techniky zaměřené na ekonomický software se znalostmi z oblastí IT i ekonomiky. 

nová PC učebna

Obor je určen pro uchazeče se zájmem o: 

 • problematiku ekonomiky, účetnictví a daní a využívání příslušného ekonomického software
 • využívání software pro výměnu informací
 • získávání informací ze vzdálených elektronických zdrojů
 • využívání prezentačních programů
 • návrhy a realizace HW řešení pro menší firmy
 • údržbu prostředků IT z hlediska HW
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
 • instalaci a správu aplikačního SW
 • správu OS
 • administraci sítí
 • obecnou i specializovanou podporu uživatelů prostředků IT
práce s HTML kódem

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • významná část výuky zaměřena na využití IT v klíčových oblastech ekonomiky podniku
 • vysoce nadstandardní vybavení výpočetní technikou
 • zapojení do projektu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching – studenti získají zdarma výukové softwarové licence, jejichž cena činí až 100 000 Kč
 • důraz na výuku anglického jazyka
 • zkušení pedagogové
 • individuální přístup ke studentům
 • obor s vysoce nadprůměrnými příjmy a velkou poptávkou na trhu práce
 • široce použitelné znalosti a dovednosti
 • výborná příprava na budoucí zaměstnání i na další studium

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 Absolvent/absolventka oboru Informatika v ekonomice se uplatní v oblasti a užití ekonomického software, návrhů a realizace HW řešení pro menší firmu, instalace a správy prostředků informačních technologií, kvalifikovaného prodejce prostředků informačních technologií, včetně poradenství, jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, obchodník s prostředky informačních technologií nebo jako ekonom a účetní malé firmy a asistent podnikatele.

STUDIJNÍ PLÁN
Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 5 4 3 3
Technická angličtina 0 1 1 1
Angličtina pro hospodářskou sféru 0 0 1 1
Dějepis 2 0 0 0
Základy společenských věd 0 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Základy přírodních věd 2 1 0 0
Elektrotechnika 2 2 0 0
Maturitní seminář 0 0 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika 2 2 2 2
Účetnictví 0 0 2 2
Fiktivní firma 0 0 2 2
Písemná a elektronická komunikace 1 0 0 0
Výpočetní technika 2 1 0 0
Počítačové systémy a sítě 0 2 2 2
Programování 2 2 2 0
Tvorba www 2 2 2 0
Aplikační programy 2 2 2 0
Počítačová grafika 2 2 0 0
Linux 0 0 1 0
Databáze 0 0 1 0
Databázové systémy 0 0 0 2
Základy multimediální tvorby 0 1 0 0
3D modelování a animace 0 0 0 2
Mobilní aplikace 0 0 0 1
Vývoj počítačových her 0 0 0 1
Tvorba projektů 0 0 0 2