Informace k zahájení školního roku 23/24

Blíží se začátek nového školního roku, pro poklidný rozjezd jsme připravili souhrn potřebných informací

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Žáci denní formy studia začínají v pondělí 4. 9. 2023 od 7:30 (budova školy bude otevřena od 6 :30)

Rozpis učeben

Informační technologie – 1. IT učebna 1, 2. IT učebna 6, 3. IT učebna 13, 4. IT učebna 9

Obchodník – cestovní ruch – 1. O učebna 4, 2. O učebna 11, 3. O učebna 2, 4. O učebna 3

Reprodukční grafik – 1. RG učebna 10, 2. RG učebna 12, 3. RG učebna 7

Mechanik digitálních sítí – 1. DS učebna 8, 2. DS učebna 15, 3. DS učebna 7

Kuchař – číšník – 1. K učebna 8, 2. K učebna 15, 3. K učebna 7

Co si vzít s sebou první den:

 • psací potřeby
 • přezůvky (pokud je nemáte uložené ve skříňce)
 • dobrou náladu

Pro 1. ročníky

 • 4. 9. 2023 ve škole
 • 5. – 7. 9. adaptační kurz (viz informace k adaptačnímu kurzu)
 • poplatek 800 Kč (adaptační kurz – na účet školy s variabilním symbolem, který máte uvedený ve smlouvě o vzdělání, do poznámky připište ADAPTAČNÍ KURZ – do 31. 8. 2023 – v případě úhrady považujte za předmětné)
 • ISIC karta – pro všechny studenty 1. ročníků zdarma (4. 9. proběhne focení na ISIC kartu)
 • originál vysvědčení z 9. třídy základní školy
 • uhradit školné na účet školy dle smlouvy o vzdělání (do 31. 8. 2023) – v případě úhrady považujte za předmětné
 • učebnice – budou žákům zapůjčeny, případně prodány v průběhu 1. a 2. vyučovacího týdne (předpokládané náklady do 1000,-Kč)

Pro žáky vyšších ročníků

 • uhradit školné na účet školy dle smlouvy o vzdělání – platební údaje jsou stejné po celou dobu studia – v případě úhrady považujte za předmětné
 • ISIC karta – kdo již ISIC kartu vlastní a chce prodloužit její platnost, případně vystavit novou – nahlásí třídnímu učiteli

Domov mládeže Nádražní 486, Humpolec

 • pro 1. ročníky – na emaily bylo odesláno potvrzení o přijetí
 • nástup na ubytování v neděli 3. 9. 2023 od 16 h do 21.30 h
 • bližší informace Vám předá Domov mládeže v Humpolci (tel.: 565 533 118,

e-mail: vasickova.j@cza-hu.cz)

Další informace se dozvíte od svých třídních učitelů. Sledujte BAKALÁŘE!

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

O autorovi Ing. Olga Krankusová