Informační technologie

kód oboru: 18-20-M/01

Denní studium – 4 roky – maturita  

Naším cílem je vytvářet základnu budoucích zaměstnanců IT společností. Obor je určen pro uchazeče se zájmem o: 

 • návrhy a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
 • údržbu prostředků IT z hlediska HW
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
 • instalaci a správu aplikačního SW
 • instalaci a správu OS
 • návrhy, realizace a administrace sítí
 • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
 • obecnou i specializovanou podporu uživatelů prostředků IT

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.

Při všech činnostech se žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů.

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • významná část výuky zaměřena na IT
 • vysoce nadstandardní vybavení výpočetní technikou
 • zapojení do projektu Azure Dev Tool for Teaching – studenti získají zdarma výukové softwarové licence, jejichž cena činí až 100 000 Kč
 • důraz na výuku anglického jazyka
 • zkušení pedagogové
 • individuální přístup ke studentům
 • obor s vysoce nadprůměrnými příjmy a velkou poptávkou na trhu práce
 • široce použitelné znalosti a dovednosti
 • výborná příprava na budoucí zaměstnání i na další studium

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se mohou uplatnit jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií nebo jako technik v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

STUDIJNÍ PLÁN

Název předmětu1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura3334
Anglický jazyk5433
Technická angličtina0111
Angličtina pro hospod. sféru0011
Dějepis2000
Základy společenských věd0111
Matematika3333
Základy přírodních věd2110
Elektrotechnika2200
Maturitní seminář0022
Tělesná výchova2222
Ekonomika0210
Účetnictví 0022
Fiktivní firma0022
Pís. a elektronická komunikace2000
Výpočetní technika2100
Počítačové systémy a sítě0222
Programování2222
Tvorba www2220
Aplikační programy2220
Počítačová grafika2200
Základy multimédiální tvorby0100
Linux0020
Databáze0010
Databázové systémy0002
3D modelování a animace0002
Mobilní aplikace0001
Vývoj počítačových her0001
Tvorba projektů0002