Obchodník specialista na reklamu

kód oboru: 66-41-L/01

Denní studium – 4 roky – maturita

Uchazeči se připravují jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Specializace na reklamu poskytuje žákům vědomosti ekonomického, obchodního a právního charakteru s rozšířením o znalosti spojené s reklamním průmyslem. 

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • často požadované praktické ekonomické znalosti a dovednosti
  • výuka předmětů z oblasti IT, polygrafie a signmakingu
  • dovednosti v grafickém softwaru
  • zkušení pedagogové
  • individuální přístup ke studentům
  • zapojení do projektu DreamSpark – studenti získají zdarma výukové softwarové licence, jejichž cena činí až 100 000,-Kč
PC učebna – výuka v programech ADOBE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi budou schopni na základě požadavků zadavatelů vytvářet a realizovat grafická řešení všech tiskových produktů, multimediálních prezentací a produktů signmakingu. Uplatní se v reklamní agentuře, tiskařské firmě, v marketingových službách, ve státní správě.

Absolventi mohou uvažovat o dalším studium na VOŠ, VŠ.

STUDIJNÍ PLÁN

Název předmětu1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura3334
První cizí jazyk4443
Druhý cizí jazyk1,51,51,51,5
Základy společenských věd0111
Dějepis2000
Matematika3333
Základy přírodních věd2110
Tělesná výchova2222
Ekonomika2222
Obchodní provoz a logistika1111
Marketing0002
Management jakosti2211
Obchodní korespondence1000
Účetnictví0122
Informační a komunikační t.2111
Struktura obchodního sortimen.1122
Polygrafická výroba1111
Odborný výcvik – na firmách33,53,50
Odborný výcvik – fiktivní firma1112
Odborný výcvik – grafický software1111
Odborný výcvik – infor. technologie0110