Mechanik digitálních sítí

kód oboru: 26-59-H/01
Denní studium – 3 roky – výuční list – NOVINKA!!

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky.

Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání spojový mechanik na mnoha pracovních pozicích, jako např. mechanik přenosových tras, montér telekomunikačních sítí, montér pro mobilní sítě, mechanik zabezpečovacích zařízení.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent bude připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení. Měřit a testovat různé typy analogových i digitálních sítí, které jsou určeny pro elektromagnetické signály zabezpečující hlasové, obrazové a datové přenosy.

Uplatnění absolventa

  • u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě
  • u firem poskytujících elektronickým zabezpečením objektů
  • u prodejců elektroniky a telekomunikační techniky
STUDIJNÍ PLÁN
Název předmětu1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura2
21
Anglický jazyk222
Občanská nauka111
Matematika112
Cvičení z matematiky100
Základy přírodních věd211
Cvičení z fyziky010
Tělesná výchova111
Informační technologie211
Ekonomika111
Daňová evidence011
Elektrotechnika111
Počítačové sítě a systémy222
Technologie komunikace222
Elektronická měření001
Elektronika111
Technická dokumentace100
Odborný výcvik121414

Učebna výpočetní techniky optimalizovaná na výuku počítačových systému a správu sítě
PC učebna pro výuku počítačových systémů