Europass

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce pro čtvrté ročníky nyní ke stažení zdarma.

  • Osvědčení v AJ, NJ a ČJ, deklaruje získané kompetence ve studovaném oboru v evropském formátu.
  • Na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

IT_ČJ IT_AJ IT_NJ

66-41-H/01 OBCHODNÍK

O_ČJ O_AJ O_NJ

65-51-H/01 KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

K_ČJ K_AJ K_NJ

34-53-H/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK

RG_ČJ RG_AJ

26-59-H/01 MECHANIK DIGITÁLNÍCH SÍTÍ

MDS ČJ MDS AJ

66-51-H/01 PRODAVAČ – VÝROBCE LAHŮDEK

Pl_ČJ Pl_AJ Pl_NJ