Pedagogika pro asistenty ve školství

kód oboru: 75-31-M/02

Ve školním roce 2023/2024 tento studijní obor neotvíráme.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga při vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, a to v předškolních zařízeních, v základních nebo středních školách, ve školních družinách a jiných školských zařízeních. Jsou připraveni pomáhat dětem a žákům přizpůsobovat se školnímu prostředí, zvládat učivo a školní požadavky a pedagogickým pracovníkům pomáhat při vzdělávací a výchovné činnosti, při komunikaci s dětmi a žáky, jejich rodiči a komunitou, ze které pocházejí. Absolventi se mohou dále vzdělávat studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v pedagogických a sociálních oborech.

Obor můžeme realizovat v těchto formách vzdělávání:

4 roky v kombinované formě vzdělávání

2 roky v kombinované formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou

Forma studia – kombinovaná

Kombinovaná forma studia je z obsahového hlediska plně rovnocenná s denní formou studia.

Je vhodná pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat denní formou. Především to jsou:

1) uchazeči s praxí, kteří mají zájem si doplnit úplnou pedagogickou kvalifikaci v daném oboru

2) uchazeči se základním, s neukončeným středoškolským nebo výučním listem – 4leté studium

3) uchazeči o studium s ukončeným středoškolským vzděláním – 2leté studium

Studium probíhá formou konzultací a samostatného studia odborné literatury včetně studia z Internetu, e-learningu, apod. Nezbytností pro uchazeče studia je přístup k počítači připojenému k Internetu.

Škola studium řídí, zajišťuje konzultace a veškeré studijní materiály potřebné ke studiu.