Přijímací řízení – denní studium – pro žáky ZŠ

Aktualita dne 15.5. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2024/25 – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

Aktualita dne 15.5. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 24/25 – denní studium – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

Aktualita dne 24.3. Informace k přijímacímu řízení na školní rok 24/25 – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec stejně jako v předchozích letech otevírá i pro školní rok 2024/25 dvě třídy v maturitních oborech a tři třídy v učebních oborech. Kapacita školy umožňuje přijmout pouze uvedené počty uchazečů níže.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do denní formy studia

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení podle § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) do 1. ročníku školního roku 2024/2025:

Studijní obory vzdělání s maturitní zkouškou

18-20-M/01   Informační technologie Počet přijímaných žáků 23
66-41-L/01   ObchodníkSPECIALISTA NA CESTOVNÍ RUCH Počet přijímaných žáků 23

Přihláška do oboru Informační technologie bude obsahovat i přílohu Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Je možné nepovinně přiložit diplom ze soutěže nebo certifikát dokládají znalosti nebo dovednosti.

Přihláška do oboru Obchodník bude obsahovat přílohy Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tento obor budeme otevírat pouze v zaměření Specialista na cestovní ruchu. Je možné nepovinně přiložit diplom ze soutěže nebo certifikát dokládají znalosti nebo dovednosti.

Učební obory vzdělání s výučním listem

34-53-H/01 Reprodukční grafik    Počet přijímaných žáků 14
65-51-H/01 Kuchař – číšník   Počet přijímaných žáků 20
26-59-H/01 Mechanik digitálních sítí Počet přijímaných žáků 12

Přihláška do všech třech učebních oborů bude obsahovat přílohy Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Je možné nepovinně přiložit diplom ze soutěže nebo certifikát dokládají znalosti nebo dovednosti.

Kritéria přijímacího pro maturitní čtyřleté a tříleté obory – ke stažení níže

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK – zahájeno 1.2.2024 a ukončeno 20.2.2024.

Tři způsoby podání přihlášky ke studiu 

  • v písemné formě bez elektronického systému DIPSY v kanceláři školy nebo poštou + přílohy maturitní vysvědčení a lékařské potvrzení
  • písemně s podporou elektronického systému – přihláška se vyplní, vytiskne a doručí do školy +přílohy maturitní vysvědčení a lékařský posudek – prosíme preferujte tuto možnost před papírovou
  • elektronickou formou prostřednictvím elektronické identity – přihláška se již netiskne, potřebné přílohy se nahrají do systému k přihlášce – pro školu optimální varianta, uchazeč nám bude systémem přiřazen – prosíme preferujte tuto možnost před papírovou

Všechny přijaté přihlášky na střední školy budou evidovány v novém systému DIPSY organizace CERMAT, která zjišťuje souhrnné výsledky jednotné přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí uchazeče na požadovaný obor vzdělávání provede tento systém.

PŘIHLÁŠKY A JEJÍ PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Studijní obory Informační technologie a Obchodník

1.      Výsledky jednotlivých testů Jednotné přijímací zkoušky

Každý žák bude v daném termínu konat jednotný test z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA od společnosti Cermat (MŠMT) = organizace pověřená tvorbou, opravováním a hodnocením jednotných zkoušek (http://www.cermat.cz).

TERMÍNY JPZ První termín 12. 4. 2024 Druhý termín 15.4. 2024

2.      Prospěch ze ZŠ

Učební obory Kuchař-číšník, Reprodukční grafik, Mechanik digitálních sítí

Uchazeči o studium v učebních oborech budou seřazeni podle prospěchu ze ZŠ

Přihláška do učebních oborů musí mít PŘÍLOHY Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení – bude aktualizováno