Obchodník specialista na informační technologie

kód oboru: 66-41-L/01

Denní studium – 4 roky – maturita

Uchazeči se připravují jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

nová PC učebna

Specializace na informační technologie je určena pro uchazeče se zájmem o obchodní činnost spojenou s využitím výpočetní techniky v ekonomice. Výuka poskytuje žákům vědomosti ekonomického, obchodního a právního charakteru podložené znalostí práce na počítači. V tomto oboru, v porovnání s ostatními obory, jsou probírány jak ekonomické předměty, tak i předměty zaměřené na informatiku. Je vhodnou volbou pro chlapce i dívky bez jednoznačně vyhraněného zájmu o IT nebo ekonomiku.

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • často požadované praktické ekonomické znalosti a dovednosti
  • větší počet hodin informačních a komunikačních technologií
  • zkušení pedagogové
  • individuální přístup ke studentům
  • zapojení do projektu DreamSpark – studenti získají zdarma výukové softwarové licence, jejichž cena činí až 100 000,-Kč 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent/absolventka se uplatní v oblasti užití ekonomického a kancelářského software jak u podnikatelských subjektů , tak i ve státní správě a neziskových organizacích.

fiktivní firma

Absolventi mohou uvažovat o dalším studium na VOŠ, VŠ.

STUDIJNÍ PLÁN

Název předmětu1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura3334
První cizí jazyk4443
Druhý cizí jazyk1,51,51,51,5
Základy společenských věd0111
Dějepis2000
Matematika3333
Základy přírodních věd2110
Tělesná výchova2222
Ekonomika2222
Obchodní provoz a logistika1111
Marketing0002
Management jakosti2211
Obchodní korespondence1000
Účetnictví0222
Informační a komunikační techno.2111
Právní nauka0002
Struktura obchodního sortimentu1122
Aplikovaná psychologie0100
Aplikovaná informatika1111
Odborný výcvik na firmách33,53,50
Odborný výcvik fiktivní firma1112
Odborný výcvik aplikace na PC1111
Odborný výcvik informační technologie0110