Vzdělávání dospělých

Distanční a kombinované studium umožňuje studovat osobám, které se nemohou účastnit výuky kvůli plné zaměstnanosti nebo velké vzdálenosti od sídla vzdělávací instituce. Aktuální a efektivní technologickou pomůckou je e-learning. E-learning je založený na samostudiu, kdy k tomuto účelu každý studující v naší škole obdrží speciálně připravené studijní materiály.

  • odpadá tak složité shánění studijních materiálů a skript
  • studijní balíček je součástí komplexního vzdělávacího servisu školy
75-31-M/01PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKAkombinovaná forma, 2roky
75-31-M/02PEDAGOGIKA PRO ASISTENTA VE ŠKOLSTVÍ
ve školním roce 2023/2024 nebudeme otvírat
kombinovaná forma, 2roky
66-41-L/01OBCHODNÍK
ve školním roce 2023/2024 nebudeme otvírat
distanční forma, 4 roky
64-41-L/51PODNIKÁNÍ
ve školním roce 2023/2024 nebudeme otvírat
distanční forma, 2 roky