Školní poradenské pracoviště

Naše škola vychází rodičům i studentům maximálně vstříc při řešení problémových situací. Kromě přednášek v rámci prevence, společných aktivit (adaptační kurz, společný pobyt, soutěže,…) nabízí studentům také individuální pomoc.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

výchovný – kariérní poradce – Mgr. Libuše Nádvorníková
školní metodik prevence – Mgr. Lenka Lutnerová
školní speciální pedagog – Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D, externí spolupráce

Cíle školního poradenského pracoviště

  • spolupráce se všemi subjekty školy a vytvoření základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
  • sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou
  • připravit podmínky k usnadnění integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • posílit průběžnou péči o žáky s neprospěchem
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků i třídních kolektivů
  • prohloubit a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči

Školní výchovné poradenství

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnosti výchovného poradce k nahlédnutí ZDE

Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. Nádvorníkové – každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 hodin – nadvornikova.libuse@stredniskola.com

Školní metodik prevence

Náplň práce školního metodika prevence je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnosti metodika prevence k nahlédnutí ZDE

Konzultační hodiny metodika prevence Mgr. Lutnerové – každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 hodin – lutnerova.lenka@stredniskola.com

Školní speciální pedagog

Náplň práce školního speciálního pedagoga je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Konzultační hodiny speciálního pedagoga Ing. Mgr. Kozdas, PhD. – každý čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin – pmp.kozdas@stredniskola.com