Školní poradenské pracoviště

Naše škola vychází rodičům i studentům maximálně vstříc při řešení problémových situací. Kromě přednášek v rámci prevence, společných aktivit (adaptační kurz, společný pobyt, soutěže,…) nabízí studentům také individuální pomoc.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

výchovný poradce - Mgr. Libuše Nádvorníková 
metodik prevence patologických jevů - Mgr. Lenka Lutnerová                                                
kariérový poradce a sociální pedagog - Mgr. Marcela Novotná

kontakt +420 739 413 473

Cíle školního poradenského pracoviště

 • spolupráce se všemi subjekty školy a vytvoření základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou
 • připravit podmínky k usnadnění integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • posílit průběžnou péči o žáky s neprospěchem
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků i třídních kolektivů
 • prohloubit a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči

Školní výchovné poradenství

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnosti výchovného poradce k nahlédnutí ZDE

Konzultační hodiny výchovného poradce Mgr. Nádvorníkové – každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 hodin – nadvornikova.libuse@stredniskola.com

Školní metodik prevence

Náplň práce školního metodika prevence je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnosti metodika prevence k nahlédnutí ZDE

Konzultační hodiny metodika prevence Mgr. Lutnerové – každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 hodin – lutnerova.lenka@stredniskola.com

Školní sociální pedagog

Náplň práce školního sociálního pedagoga je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnosti sociálního pedagoga a kariérního poradce k nahlédnutí ZDE