Pedagogický sbor

Ředitelka školy
Ing. Olga Krankusová
mobil: +420 735 163 160
reditelka@stredniskola.com

Zástupce ředitelka školy
Mgr. Lenka Lutnerová
mobil: +420 739 103 649
lutnerova.lenka@stredniskola.com

Zástupce ředitelka školy pro odborný výcvik
Jana Červená
mobil: +420 775 154 162
cervena.jana@stredniskola.com


Výchovný poradce
Mgr. Libuše Nádvorníková
nadvornikova.libuse@stredniskola.com – více zde

Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Lenka Lutnerová
lutnerova.lenka@stredniskola.com – více zde


Pedagogický sbor

Sborovna
telefon +420 731 094 697
email pro hromadnou zprávu všem vyučujícím kantori@stredniskola.com

Augustová Eva, Ing.
účetnictví, informační technologie
augustova.eva@stredniskola.com
konzultační hodiny – každý čtvrtek od 13.40-14.30 vedoucí učitelka pro fiktivní firmy

Bendová Stanislava, Ing.
anglický jazyk, německý jazyk
bendova.stanislava@stredniskola.com telefon +420 731 094 689
konzultační hodiny – každý čtvrtek od 13.40-14.30
třídní učitelka – 1. O

Brabcová Zuzana, Mgr.
český jazyk, dějepis, odborné předměty
brabcova.zuzana@stredniskola.com
konzultační hodiny – každý čtvrtek od 13.40-14.30 třídní učitelka – 2. RG, 2. K a 2. DS

Brabec Zdeněk, Ing.
matematiky, anglický jazyk, odborný výcvik mechaniků
brabec.zdenek@stredniskola.com
konzultační hodiny – každý čtvrtek od 13.40-14.30

Dalíková Martina, Mgr.
chemie, materiály, technologie
dalikova.martina@stredniskola.com telefon +420 731 094 695
konzultační hodiny – každá středa od 13.40-14.40
třídní učitelka – 3. IT, 3. O

Domšová Lenka, Mgr.
český jazyk, základy společenských věd, cestovní ruch
domsova.lenka@stredniskola.com
konzultační hodiny – čtvrtek lichý týden od 13.40-14.30
třídní učitelka – 2. O

Fikar Jiří, Bc.
informační technologie, počítačové sítě, odborný výcvik mechaniků
fikar.jiri@stredniskola.com
konzultační hodiny – každá středa od 13.40-14.30

Folejtar Martin, Bc.
fiktivní firma, cestovní ruch, koordinátor odborného výcviku u smluvních partnerů
folejtar.martin@stredniskola.com
konzultační hodiny – každá středa od 13.40-14.30

Hernová Lenka
německý jazyk, anglický jazyk
hernova.lenka@stredniskola.com
konzultační hodiny – každá středa od 13.40-14.30

Lutnerová Lenka, Mgr.
český jazyk
lutnerova.lenka@stredniskola.com

Machyán Jan, Mgr.
informační technologie, management, tělesná výchova
machyan.jan@stredniskola.com
konzultační hodiny – každá středa od 13.40-14.30

Mixa Lukáš, Mgr.
matematika, tělesná výchova
mixa.lukas@stredniskola.com
konzultační hodiny – každá středa od 13.40-14.30
třídní učitel – 2. IT

Nádvorníková Libuše, Mgr.
anglický jazyk, český jazyk
nadvornikova.libuse@stredniskola.com
konzultační hodiny – každé úterý od 13.40-14.30
třídní učitelka – 4. IT, 4. O

Novotná Marcela, Mgr.
společenské vědy, ekonomika
novotna.marcela@stredniskola.com
konzultační hodiny – každé úterý od 13.40-14.30

Sedláková Kristýna, Bc.
počítačová grafika
sedlakova.kristyna@stredniskola.com
konzultační hodiny – sudý čtvrtek od 13.40-14.30, lichá středa
od 13.40-14.30
třídní učitelka – 3. RG, 3. K

Smištík Zdeněk, Ing.
programování, počítačové systémy, databáze, správce ICT
smistik@stredniskola.com
konzultační hodiny – každý pátek od 13.00-14.00 třídní učitel – 1. IT

Tajovský Jan Ing.
matematika, fyzika, elektrotechnika
tajovsky.jan@stredniskola.com
konzultační hodiny – každý pátek od 13.00-14.00 třídní učitel – 1. RG, 1. K a 1. DS


Učitelé odborného výcviku

Červená Jana
odborný výcvik, cvičná kuchyně
cervena.jana@stredniskola.com
konzultační hodiny – každý čtvrtek od 13.00-14.00

Krankus Michal
odborný výcvik, polygrafické studio, údržba
grafik@stredniskola.com
konzultační hodiny – každý čtvrtek od 14.00-15.00

Lacina Petr, Dis
odborný výcvik, polygrafické studio, koordinátor odborného výcviku u smluvních partnerů
lacina.petr@stredniskola.com
konzultační hodiny – každá lichá středa od 13.40-14.25


Pavlína Teclová
asistentka pedagoga