Pedagogický sbor

Ředitelka školy
Ing. Olga Krankusová
mobil: +420 735 163 160
reditelka@stredniskola.com

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Lenka Lutnerová
mobil: +420 739 103 649
lutnerova.lenka@stredniskola.com


Výchovný poradce
Mgr. Libuše Nádvorníková
nadvornikova.libuse@stredniskola.com – více zde

Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Lenka Lutnerová
lutnerova.lenka@stredniskola.com – více zde

Kariérový poradce a sociální pedagog
Mgr. Marcela Novotná
novotna.marcela@stredniskola.com


Pedagogický sbor

Sborovna
telefon +420 731 094 697
email pro hromadnou zprávu všem vyučujícím kantori@stredniskola.com

Augustová Eva, Ing.
účetnictví, fiktivní firma, informační technologie
augustova.eva@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 13.40-14.30 
vedoucí učitelka pro fiktivní firmy
třídní učitelka - 1. IT
Bendová Stanislava, Ing.
anglický jazyk, německý jazyk, ekonomika
bendova.stanislava@stredniskola.com  telefon +420 731 094 689
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 13.40-14.30    
třídní učitelka - 3. O                            
Culková Taťána, Mgr.
anglický jazyk, španělský jazyk, dějepis
culkova.tatana@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá sudá středa od 13.40-14.30
Černá Lucie, Mgr.
český jazyk, tělesná výchova
cerna.lucie@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 1. K a 1. DS                            
Červená Jana 
odborné předměty
koordinátor odborného výcviku u smluvních partnerů pro mechaniky, grafiky a kuchaře
cervena.jana@stredniskola.com 
Dalíková Martina, Mgr.
chemie, materiály, polygrafická výroba, technologie mechaniků
dalikova.martina@stredniskola.com  telefon +420 731 094 695 
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 4. IT
Domšová Lenka, Mgr.
český jazyk, cestovní ruch
domsova.lenka@stredniskola.com 
konzultační hodiny - čtvrtek lichý týden od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 4. O
Doskočilová Věra, Ing.
matematika, fyzika, odborný výcvik mechaniků
doskocilova.vera@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30                                                    
Hendrych Vladimír
odborný výcvik mechaniků                                    
hendrych.vladimír@stredniskola.com
Hernová Lenka, Bc.
německý jazyk, anglický jazyk 
hernova.lenka@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30
Kamešová Veronika, Bc.
účetnictví, cestovní ruch 
koordinátor odborného výcviku u smluvních partnerů obchodníků
kamesova.veronika@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30
třídní učitelka 2. O
Krankus Michal
odborný výcvik, webové stránky, technologie RG
polygrafické studio, údržba 
grafik@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 14.00-15.00
třídní učitel - 1. RG
Kubíková Andrea
odborný výcvik kuchařů
kubikova.andrea@stredniskola.com
Lutnerová Lenka, Mgr.
český jazyk
lutnerova.lenka@stredniskola.com
Machyán Jan, Mgr.
informační technologie, management, tělesná výchova
machyan.jan@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30 
třídní učitel - 2. IT 
Nádvorníková Libuše, Mgr.
anglický jazyk, český jazyk
nadvornikova.libuse@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 13.40-14.30 
Novotná Marcela, Mgr.
společenské vědy, ekonomika
novotna.marcela@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 2. K a 2. DS
Sedláková Kristýna, Bc.
počítačová grafika, odborné kreslení, odborný výcvik grafiků
sedlakova.kristyna@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 13.40-14.30
třídní učitelka - 2. RG
Smištík Zdeněk, Ing.
programování, počítačové sítě a systémy, databáze, mobilní aplikace
správce ICT
smistik@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý pátek od 13.00-14.00 
třídní učitel - 3. IT
Súkenník Petr Mgr.
právo, management, fiktivní firma
sukennik.petr@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30 
třídní učitel - 1. O
Svobodová Eva, Mgr.
ekologie, obchodní provoz, tělesná výchova
svobodova.eva@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30 
Tajovský Jan Ing.
matematika, fyzika, elektrotechnika
tajovsky.jan@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý pátek od 12.45 -14.00                                                                                                                       třídní učitel - 3. RG, 3. K a 3. DS
Vejvoda Michal
odborný výcvik grafiků 
polygrafické studio, údržba                                                              
vejvoda.michal@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá lichá středa od 13.40-14.25
Zíka Aleš, Ing.
elektronika, počítačové sítě, odborný výcvik mechaniků
zika.ales@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30

Zdeňka Koblížková
asistentka pedagoga 
Lukáš Máca
asistent pedagoga