Pedagogický sbor

Ředitelka školy
Ing. Olga Krankusová
mobil: +420 735 163 160
reditelka@stredniskola.com

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Lenka Lutnerová
mobil: +420 739 103 649
lutnerova.lenka@stredniskola.com


Výchovný poradce
Mgr. Libuše Nádvorníková
nadvornikova.libuse@stredniskola.com – více zde

Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Lenka Lutnerová
lutnerova.lenka@stredniskola.com – více zde

Kariérový poradce a sociální pedagog
Mgr. Marcela Novotná
novotna.marcela@stredniskola.com


Pedagogický sbor

Sborovna
telefon +420 731 094 697
email pro hromadnou zprávu všem vyučujícím kantori@stredniskola.com

Augustová Eva, Ing.
účetnictví, fiktivní firma, informační technologie
augustova.eva@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 13.40-14.30 
vedoucí učitelka pro fiktivní firmy
Bendová Stanislava, Ing.
anglický jazyk, německý jazyk, ekonomika
bendova.stanislava@stredniskola.com  telefon +420 731 094 689
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 13.40-14.30    
třídní učitelka - 2. O                            
Brabcová Zuzana, Mgr.
český jazyk, dějepis, psychologie, odborné předměty
brabcova.zuzana@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 3. RG, 3. K a 3. DS                            
Brabec Zdeněk, Ing.
matematiky, anglický jazyk, odborný výcvik mechaniků
brabec.zdenek@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30                                                                              
Culková Taťána, Mgr.
anglický jazyk , dějepis
culkova.tatana@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá sudá středa od 13.40-14.30
Dalíková Martina, Mgr.
chemie, materiály, polygrafická výroba, technologie mechaniků
dalikova.martina@stredniskola.com  telefon +420 731 094 695 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.40 
třídní učitelka - 4. IT, 4. O
Domšová Lenka, Mgr.
český jazyk, cestovní ruch
domsova.lenka@stredniskola.com 
konzultační hodiny - čtvrtek lichý týden od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 3. O
Fikar Jiří, Bc.
informační technologie, počítačové sítě, odborný výcvik mechaniků
fikar.jiri@stredniskola.com
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30
Hernová Lenka
německý jazyk, anglický jazyk
hernova.lenka@stredniskola.com
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30
Kamešová Veronika, Bc.
účetnictví, cestovní ruch 
koordinátor odborného výcviku u smluvních partnerů 
kamesova.veronika@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30
třídní učitelka 1. O
Lutnerová Lenka, Mgr.
český jazyk
lutnerova.lenka@stredniskola.com
Machyán Jan, Mgr.
informační technologie, management, tělesná výchova
machyan.jan@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30 
třídní učitel - 1. IT 
Mixa Lukáš, Mgr.
matematika, tělesná výchova
mixa.lukas@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá středa od 13.40-14.30 
třídní učitel - 3. IT
Nádvorníková Libuše, Mgr.
anglický jazyk, český jazyk
nadvornikova.libuse@stredniskola.com
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30
Novotná Marcela, Mgr.
společenské vědy, ekonomika
novotna.marcela@stredniskola.com  
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 1. K a 1. DS
Sedláková Kristýna, Bc.
počítačová grafika, odborné kreslení, odborný výcvik grafiků
sedlakova.kristyna@stredniskola.com 
konzultační hodiny - sudý čtvrtek od 13.40-14.30, lichá středa 
od 13.40-14.30 
třídní učitelka - 1. RG
Smištík Zdeněk, Ing.
programování, počítačové sítě a systémy, databáze, správce ICT
smistik@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý pátek od 13.00-14.00 
třídní učitel - 2. IT
Súkenník Petr Mgr.
odborné předměty
sukennik.petr@stredniskola.com
konzultační hodiny - každé úterý od 13.40-14.30
Tajovský Jan Ing.
matematika, fyzika, elektrotechnika
tajovsky.jan@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každý pátek od 13.00-14.00                                                                                                                       třídní učitel - 2. RG, 2. K a 2. DS

Učitelé odborného výcviku

Krankus Michal
odborný výcvik, polygrafické studio, údržba
grafik@stredniskola.com
konzultační hodiny - každý čtvrtek od 14.00-15.00
Lacina Petr, Dis
odborný výcvik grafiků, polygrafické studio                                                               koordinátor odborného výcviku u smluvních partnerů pro grafiky a mechaniky
lacina.petr@stredniskola.com 
konzultační hodiny - každá lichá středa od 13.40-14.25
Brožková Monika 
odborný výcvik kuchařů, cvičná kuchyně                                                                    koordinátor odborného výcviku u smluvních partnerů pro kuchaře                
brozkova.monika@stredniskola.com 
Červená Jana - mateřská dovolená
odborný výcvik, cvičná kuchyně
cervena.jana@stredniskola.com

Pavlína Teclová
asistentka pedagoga