Přijímací zkoušky nanečisto

Pro všechny zájemce o čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitou nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky NANEČISTO z českého jazyka a matematiky. Zadání připraví na základě ilustračních testů CERMAT naši zkušení vyučující. Tyto zkoušky nejsou na naší škole zpoplatněny.
Využijte možnost vyzkoušet si testové úlohy, podmínky a pravidla testování, seznámit se s prostředím školy, ověřit si své znalosti.
Po absolvování testy vyhodnotíme a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
Zveřejnění výsledků bude probíhat pod evidenčním číslem i za přítomnosti rodičů.

Program:

14.30 – 15.30 hod.        test z ČJ (60 min.)
15.30 – 15.45 hod.        přestávka – občerstvení od našich kuchařů
15.45 – 16.55 hod.        test z MAT (70 min.)
17:00 – 17:15 hod.        zveřejnění výsledků

Přihlášení na přípravný kurz i zkoušky nanečisto

na e-mail: lutnerova.lenka@stredniskola.com, krankusova.olga@stredniskola.com
telefonicky:  735 163 160; 565 532 160

Termíny – přípravný kurz i zkoušky nanečisto

Přípravný kurz I: 8. ledna 2024
1. termín: 22. ledna 2024
Přípravný kurz II: 5. února 2024
2. termín: 19. února 2024
3. termín: 18. března 2024

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Bude probíhat ve dvou termínech vždy od 14:30 hodin v budově školy. Na programu bude blok Českého jazyka a blok Matematiky. Bloky budou 60 minutové s krátkou přestávkou. Náplň bude zaměřena na problémové části testů. Doporučujeme využít zkušenost a ochotu našich vyučujících.

Zveřejnění výsledků úloh z přípravného kurzu z matematiky, který byl součástí přijímacích zkoušek nanečisto, konaných na naší škole v tomto školním roce.

Těšíme se na shledanou!