Přijímací zkoušky nanečisto

AKTIVITU NERUŠÍME!! VÝUKOVÉ KURZY PROBÍHAJÍ PŘES MS TEAMS, CVIČNÉ TESTY V NAŠEM VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ MOODLE. ZÁJEMCE RÁDI ZAREGISTRUJEME.
Naše zkoušky nanečisto běží dále. Pro všechny zájemce v našem výukovém e-learningovém prostředí pravidelně zpřístupňujeme cvičné testy z Českého jazyka a Matematiky. Doplňuje kurzem v MS Teams k poskytnutí zpětné vazby k testovým otázkám v Moodle.
4. termín: 29. března 2021 – kurze v MS Teams k poskytnutí zpětné vazby k testovým otázkám v Moodle – pozvánka bude odeslána na email.

Pro všechny zájemce o čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitou nabízíme možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky NANEČISTO z českého jazyka a matematiky. Zadání připraví na základě ilustračních testů CERMAT naši zkušení vyučující. Tyto zkoušky nejsou na naší škole zpoplatněny.
Využijte možnost vyzkoušet si testové úlohy, podmínky a pravidla testování, seznámit se s prostředím školy, ověřit si své znalosti.
Po absolvování testy vyhodnotíme a poskytneme zpětnou vazbu (žákům sdělíme výsledky testů, včetně vysvětlení správných odpovědí).
Zveřejnění výsledků bude probíhat pod evidenčním číslem i za přítomnosti rodičů.

Program:

14.30 – 15.30 hod.        test z ČJ (60 min.)
15.30 – 15.45 hod.        přestávka – občerstvení od našich kuchařů
15.45 – 16.55 hod.        test z MAT (70 min.)
17:00 – 17:15 hod.        zveřejnění výsledků

Přihlášení na přípravný kurz i zkoušky nanečisto

na e-mail: info@stredniskola.com, reditelka@stredniskola.com
telefonicky:  735 163 160; 565 532 160

na e-mail: info@stredniskola.com, reditelka@stredniskola.com
telefonicky:  735 163 160; 739 103 649; 565 532 160

Termíny – přípravný kurz i zkoušky nanečisto

Přípravný kurz I: 11. ledna 2021 PROBĚHNE POMOCÍ MS TEAMS – PODROBNOSTI A ODKAZ K PŘIPOJENÍ ZAŠLEME ZÁJEMCI NA EMAIL – VIZ VÝŠE
1. termín: 18. ledna 2021 PROBÍHÁ VE VÝUKOVÉM PROSTŘEDÍ MOODLE, TESTY JE MOŽNÉ PROVIČOVAT OPAKOVANĚ
Přípravný kurz II: 8. února 2021PROBĚHNE POMOCÍ MS TEAMS – PODROBNOSTI A ODKAZ K PŘIPOJENÍ ZAŠLEME ZÁJEMCI NA
2. termín: 15. února 2021
3. termín: 15. března 2021
4. termín: 29. března 2021

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – PROBÍHÁ VE STANOVENÝCH TERMÍNÁCH V MS TEAMS
Bude probíhat ve dvou termínech vždy od 14:30 hodin v budově školy. Na programu bude blok Českého jazyka a blok Matematiky. Bloky budou 60 minutové s krátkou přestávkou. Náplň bude zaměřena na problémové části testů. Doporučujeme využít zkušenost a ochotu našich vyučujících.

Těšíme se na shledanou!