Obchodník specialista na cestovní ruch

kód oboru: 66-41-L/01

Denní studium – 4 roky – maturita

Uchazeči se připravují jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Specializace na cestovní ruch uchazečům poskytne praktické zaměření pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Je určena pro uchazeče, kteří mají zájem o cestování a podnikání.

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • často požadované praktické ekonomické znalosti a dovednosti
  • výuka předmětů z oblasti cestovního ruchu
  • každoroční tuzemské i zahraniční zájezdy organizované samotnými studenty
  • příprava na absolvování zkoušek průvodce cestovního ruchu
  • zkušení pedagogové
  • individuální přístup ke studentům

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi budou schopni vytvářet a realizovat zájezdy na základě požadavků klientů i cestovních kanceláří, pořádat a organizovat akce kongresových služeb, ovládat kulturu mluveného projevu, orientovat se v geografii ČR, Evropy i světa, poznávat umělecké epochy, výtvarná díla uměleckých mistrů, kalkulovat a stanovovat výsledné ceny zájezdů, vytvářet propagační materiály za pomoci informačních technologií, průvodcovské služby, Uplatní se v CK, CA, ve službách CR nebo ve státní správě.

Absolventi mohou uvažovat o dalším studium na VOŠ, VŠ.

STUDIJNÍ PLÁN

Název předmětu1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.
Český jazyk a literatura3334
První cizí jazyk4443
Druhý cizí jazyk1,51,51,51,5
Základy společenských věd0111
Dějepis2000
Matematika3333
Základy přírodních věd2110
Tělesná výchova2222
Ekonomika2222
Obchodní provoz a logistika1111
Marketing0002
Management jakosti2211
Obchodní korespondence1000
Účetnictví0122
Informační a komunikační techno.2111
Aplikovaná psychologie0100
Právní nauka0002
Struktura obchodního sortimentu1122
Cestovní ruch1111
Odborný výcvik – na firmách33,53,50
Odborný výcvik – fiktivní firma1112
Odborný výcvik – cestovní ruch1111
Odborný výcvik – inform. technologie a komunikace0110
naši průvodci – studentky a studenti cestovního ruchu
učebna cestovního ruchu