Rozvrhy a suplování

Aktuální rozvrhy

Suplování

Stálé rozvrhy tříd

Kombinované studium – Předškolní a mimoškolní pedagogika – rozvrhy sobotních konzultací jsou umístěny v Moodle.