Kuchař – číšník

kód oboru: 65-51-H/01

Denní studium – 3 roky – výuční list

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky. Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání kuchař – kuchařka, číšník, servírka.

Realizace odborného výcviku ve školní odborné učebně:

Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvováním barmanského kurzu a kurzu studené kuchyně, po jehož absolvování obdrží osvědčení Asociace barmanů a kuchařů ČR.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvováním barmanského kurzu, baristického kurzu, kurzu studené kuchyně, kurzu carvingu, po jejichž absolvování obdrží osvědčení Asociace barmanů a kuchařů ČR.

Ukázka z praktické závěrečné zkoušky:

příprava slavnostní tabule dle zadání

Absolvent ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé i studené kuchyně. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání, ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů. Má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a dietního stravování.

flambování palačinek
UČEBNÍ PLÁN
Název předmětu1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura221
První cizí jazyk222
Druhý cizí jazyk11
Občanská nauka111
Matematika112
Základy přírodních věd211
Tělesná výchova111
Ekonomika111
Potraviny a výživa111
Stolničení111
Zařízení provozoven111
Technologie222
Informační a komunikační technologie211
Psychologie1
Daňová evidence11
Korespondence1
Odborný výcvik151414
výuka stolničení