Kuchař – číšník

kód oboru: 65-51-H/01

Denní studium – 3 roky – výuční list

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky. Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání kuchař – kuchařka, číšník, servírka.

Realizace odborného výcviku ve školní odborné učebně:

odborný výcvik ve cvičné kuchyni

Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvováním barmanského kurzu a kurzu studené kuchyně, po jehož absolvování obdrží osvědčení Asociace barmanů a kuchařů ČR.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Ukázka z praktické závěrečné zkoušky:

příprava slavnostní tabule dle zadání

Absolvent ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé i studené kuchyně. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání, ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů. Má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a dietního stravování.

flambování palačinek
UČEBNÍ PLÁN
Název předmětu1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura221
První cizí jazyk332
Druhý cizí jazyk11
Občanská nauka111
Matematika111
Základy přírodních věd111
Tělesná výchova111
Ekonomika111
Potraviny a výživa1,511
Stolničení111
Zařízení provozoven110
Technologie1,512
Informační a komunikační technologie111
Psychologie1
Daňová evidence2
Korespondence1
Odborný výcvik1517,517,5
výuka stolničení