ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

2023/2024

Školní vyučování bude zahájeno ve pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny:             čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny:  sobota 23. prosince 2024 až úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

I. pololetí bude ukončeno:   středa 31. 1. 2024       

Pololetní prázdniny:              pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny:                     12. února – 18. února 2024 – upraveno Krajem Vysočina

Velikonoční prázdniny:         čtvrtek 28. března 2024

II. pololetí bude ukončeno:  pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny:                   od soboty 29. června 2023 do neděle 1. září 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.