Prodavač

kód oboru: 66-51-H/01

Denní studium – 3 roky – výuční list

Absolvent školního vzdělávacího programu prodavač se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě v pozici zaměstnance velkých, středně velkých a malých provozoven. Absolvent umí připravit zboží k prodeji, vystaví zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Předvádí zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, vystaví potřebné doklady spojené s prodejem, vyřídí reklamaci zákazníka. Absolvent umí obsluhovat různé pokladní systémy, provádí hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých obchodních firmách a živnostech. Studium je ukončeno závěrečnými učňovskými zkouškami a vydáním výučního listu.

Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvovánímbarmanského kurzu a kurzu studené kuchyně, po jehož absolvování obdrží osvědčení Asociace barmanů a kuchařů ČR.

Po úspěšném ukončení tříletého studia mohou studenti využít možnosti pokračovat v 2-letém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou na téže škole.

Uplatnění:

  • prodej zboží rozmanitého sortimentu
  • pokladní v obchodě
STUDIJNÍ PLÁN
Název předmětu1.ročník
(hodin týdně)
2.ročník
(hodin týdně)
3.ročník
(hodin týdně)
Český jazyk a literatura221
Cizí jazyk222
Občanská nauka111
Matematika111
Základy přírodních věd111
Tělesná výchova111
Ekonomika11,5
Terminologie produktů222
Obchodní provoz111
Psychologie prodeje11
Propagace1,5
Obchodní počty1
Informační a komunikační technologie111
Daňová evidence2
Korespondence11
Odborný výcvik1517,517,5