Příjímací řízení – pro kombinované studium – dospělí uchazeči

Aktualita dne 15.5. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 24/25 kombinovaná forma – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

Aktualita dne 29.4. Informace k přijímacímu řízení – nahlédnutí do spisu – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

Aktualita dne 24.3. Informace k přijímacímu řízení na školní rok 24/25 – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do kombinované formy studia

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení podle § 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) do 1. ročníku školního roku 2024/2025:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené dvouleté studium

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec stejně jako v minulém školním roce otevírá i pro školní rok 2024/25 čtyři třídy ve zkráceném dvouletém studiu oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (podmínkou je maturitní zkouška v jiném oboru). Počet přijímaných uchazečů bude 95.

Čtyřletou formu studia 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogiky v kombinované formě otvírat z kapacitních důvodů nebudeme. Přihlášky prosím neposílejte.

Přihláška do oboru PMP bude obsahovat 2 povinné přílohy – maturitní vysvědčení z jiného oboru a  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – pozor – MUSÍ OBSAHOVAT KOD OBORU 75-31-M/01

Kritéria přijímacího pro PMP – ke stažení níže

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK zahájeno 1.2.2024 a ukončeno 20.2.2024.

Přijímací řízení může být zahájeno 1.2.2024. Dříve není možné přihlášky zasílat a ani je škola nemůže dříve přijmout. Vyhlášení přijímacího řízení, tedy informace, kdy je možné přihlášky posílat, se objeví na webu školy v lednu podle předepsaného časového harmonogramu.

Tři způsoby podání přihlášky ke studiu – NEBUDE JIŽ ROZHODOVAT ČASOVÝ SLED PŘIHLÁŠEK

  • v písemné formě bez elektronického systému v kanceláři školy nebo poštou + přílohy maturitní vysvědčení a lékařské potvrzení
  • písemně s podporou elektronického systému – přihláška se vyplní, vytiskne a doručí do školy +přílohy maturitní vysvědčení a lékařské – prosíme preferujte tuto možnost před papírovou
  • elektronickou formou prostřednictvím elektronické identity – přihláška se již netiskne, potřebné přílohy se nahrají do systému k přihlášce – pro školu optimální varianta, uchazeč nám bude systémem přiřazen – prosíme preferujte tuto možnost před papírovou

PŘIHLÁŠKA A JEJÍ PŘÍLOHA KE STAŽENÍ

NEZBYTNOU PŘÍLOHOU PRO PŘIHLÁŠKU DO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE TAKÉ MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ Z JINÉHO OBORU STUDIA. PŘI ELEKTRONICKÉM PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY STAČÍ PROSTÁ KOPIE VYSVĚDČENÍ. NA LÉKAŘSKÉM POSUDKU MUSÍ BÝT KÓD VYBRANÉHO OBORU.

Všechny přijaté přihlášky na střední školy budou evidovány v novém systému organizace CERMAT, která zjišťuje souhrnné výsledky jednotné přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí uchazeče na požadovaný obor vzdělávání provede tento systém. Je třeba stanovit kritéria přijímacího řízení podobně jako u uchazečů do denního studia. Potvrzeno z MŠMT, že výjimka není možná. Škola musí stanovit pořadí uchazečů podle bodových kritérií.

Do systému jsme povinni zadat počet přijímaných uchazečů a bodové hodnocení uchazečů. Systém pak přiřadí uchazeči rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Tato rozhodnutí se již nebudou zasílat uchazečům poštou. Každý uchazeč se tedy musí po vyhlášení výsledků 15. května 2024 do systému přihlásit a informaci o přijetí/nepřijetí si ověřit. A to i uchazeči, kteří zašlou přihlášku v papírové podobě. Škola je pak povinna zaslat tomuto uchazeči šestimístný kód pro nahlížení do systému. Proto žádáme uchazeče, aby zvážili výhody a využili alespoň tzv. hybridní formu podání přihlášky. V systému přihlášku vyplníte, vytisknete a doručíte do školy. Tak již získáte svůj šestimístný kód a budete mít přehled o průběhu přijímacího řízení. Jsme ochotni s vyplněním přihlášek pomoci uchazečům, kteří budou mít naši školu na prvním místě.

VYPLNIT A ODESLAT PŘIHLÁŠKU V SYSTÉMU DIPSY BUDE MOŽNÉ OD 1.2.2024 DO 20.2.2024.

SLEDUJTE WEB Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)


Zveřejňování výsledků přijímacího řízení – bude provedeno v systému DIPSY od organizace Cermat 15. 5. 2024.

ČASTÉ DOTAZY V MINULÝCH LETECH:

Sestavujete pořadník uchazečů před zahájením 1. kola přijímacího řízení? – Nesestavujeme, nikdy jsme tak nečinili.

Přesouváte přihlášky nepřijatých uchazeček do nového školního roku? – Nepřesouváme, nikdy jsme tak nečinili. Není to ani technicky možné, přihlášky obsahují chybné datum, chybný školní rok, lékařskou prohlídku .


Dvouleté zkrácené studium 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství v kombinované formě otvírat z kapacitních důvodů nebudeme. Přihlášky prosím neposílejte.

Dvouleté nástavbové studium 64-41-L/51 Podnikání v distanční formě otvírat z kapacitních důvodů nebudeme. Přihlášky prosím neposílejte.