Informace k přijímacímu řízení – nahlédnutí do spisu

Informace k možnosti nahlížení do spisu – 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Uchazeč o studium má právo (dle § 36 odst. 3 správního řádu – zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu nahlédnout do spisu (podklady k rozhodnutí) a vyjádřit se k těmto podkladům.

Termín možnosti nahlížení do spisu účastníka řízení pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven na pondělí 13. 5. 2024 a na úterý 14. 5. 2024, vždy od 10:00 do 13:00 v budově Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec s. r. o (v kanceláři školy), Hradská 276, Humpolec.

Shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve věci 1. kola přijímacího řízení bude ukončeno okamžikem předání výsledků jednotných přijímacích zkoušek škole. Po uplynutí lhůty termínu možnosti účastníka řízení nahlížet do jeho spisu bude vydáno rozhodnutí v dané věci.

Ing. Olga Krankusová

O autorovi Ing. Olga Krankusová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *