Žáci oboru cestovní ruch organizovali úspěšný zájezd na Jižní Moravu pro své spolužáky

Druhý ročník studentů oboru cestovní ruch se vydal na nezapomenutelnou cestu po malebné Jižní Moravě, kterou sami pečlivě připravili a celou ji odprůvodcovali. Oporou jim byla paní učitelka Kamešová a pan učitel Súkenník.
Žáci sestavili detailní itinerář zájezdu, zajistili prohlídky památek, stravování v restauracích, ubytování a autobusovou dopravu.
První den cesty byl věnován prozkoumávání krás Mikulova. Zde navštívili majestátní zámek a po obědě v restauraci „Pod radnicí“ pokračovali ve vyprávění historie při prohlídce zříceniny Kozího hrádku a jeskyně na Turoldu. Ubytování poskytl penzion Euro a večeře byla v restauraci Aquarium.
Druhý den začal bohatou snídaní v penzionu, následně se skupina přesunula autobusem do Valtic, kde obdivovala další architektonické skvosty zámku. Závěrečnou zastávkou byla Lednice s prohlídkou tamního zámku. I přes nepřízeň počasí si všichni zájezd užili.

Děkujeme všem, kteří se zájezdu zúčastnili.

O autorovi Ing. Olga Krankusová