ECDL – akreditované testovací středisko

Na naší škole bylo v roce 2004 zřízeno akreditované testovací středisko ECDL. Jsme oprávněni provádět testování za účelem získání certifikátu ECDL.

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální, resp. informační a komunikační technologie (ICT) využívány. Sylaby jsou průběžně a na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Koncept ECDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

V našem akreditovaném testovacím středisku realizujeme testování:

Modul M2 Základy práce s PC a správa souborů (Computer Essentials)
Modul M3 Zpracování textu (Word Processing)
Modul M4 Práce s tabulkami (Spreadsheets)

Modul M5 Použití databází (Using Databases)
Modul M6 Prezentace (Presentation)
Modul M7 Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)

Modul M10 Tvorba webových stránek (Web Editing)
Rozšíření akreditace pro tento modul 18.6.2015

Modul M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing)
Rozšíření akreditace pro tento modul 7.9.2017

Modul M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu(Digital Marketing)
Rozšíření akreditace pro tento modul 1.9.2018

Akreditovaní testeři: Ing. Olga Krankusová, Ing. Eva Augustová, Mgr. Jan Machyán, Bc. Kristýna Sedláková a Michal Krankus

Bližší informace:
Ing. Olga Krankusová
manažer akreditovaného testovacího střediska
krankusova.olga@stredniskola.com
tel: +420 735163160

Veškeré další informace jsou veřejně přístupné na www.ecdl.cz