Školné a stipendia

Snažíme se udržet co nejnižší školné,aby si naši školu mohl vybrat co nejširší okruh zájemců.

V případě získání hodnocení prospěchu za pololetí „prospěl/a s vyznamenáním“, žák/ žákyně denního studia v dalším pololetí neplatí školné.

Denní studium – maturitní obory8400 Kč/rok
Denní studium – učební obory6000 Kč/rok
Distanční nástavbové studium12 000 Kč/rok
Kombinované zkrácené studium16 000 Kč/rok

školné je možné platit i pololetně nebo měsíčně