Spolupráce školy a rodičů

Pro úspěšný vzdělávací a výchovný proces našich žáků během studia na naší škole je nezbytná spolupráce s zákonnými zástupci žáků. Velmi si vážíme rodičů, kteří pravidelně sledují vývoj prospěchu a absence v systému Bakaláři a jsou v kontaktu s třídními učiteli.
Informace o prospěchu a chování žáků mohou zákonní zástupci také kdykoliv v průběhu školního roku v rámci konzultačních hodin vyučujících (zde), ale i kdykoli při osobní návštěvě školy.
Oceníme i účast na pravidelných rodičovských schůzkách. Jsme si vědomi, že časový průběh není vždy plynulý. Důvodem je respekt k právu rodičů na soukromý rozhovor s vyučujícím.

Termíny rodičovských schůzek pro školní rok 2021/2022

22. listopadu 2021 od 15:30 – 17-30 Rodičovské schůzky proběhly v on line podobě pomocí MS Teams. Děkujeme všem zúčastněným rodičům za spolupráci.

25. dubna 2022 od 15:30 – 17-30