Projekt Erasmus+

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci programu Erasmus+ –  Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání a příprava (Submission ID: 1504319) s názvem „Odborná praxe v Maďarsku“ pod registračním číslem 2019-1-CZ01-KA102-060113.
Výsledky Výzvy 2019 jsou zveřejněny na webových stránkách http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/ .

Schválený projekt umožní realizovat odbornou praxi v Maďarsku skupině 13ti žáků s délkou trvání 14 dní v červnu 2020.
Program stáže v rámci našeho projektu:

 1. den (neděle): cesta autobusem z Humpolce do Budapešti. Po příjezdu následuje ubytování.
 2. den (pondělí): setkání se zástupci partnerských firem, školení žáků o bezpečnosti v jednotlivých firmách, seznámení s firmami, interními předpisy, zaměstnanci, ukázka pracovišť.
 3. -6. den (úterý-pátek): začátek praxe.Činnosti dle pracovního plánu:
  • Pracovní činnosti v Skyshield Kft – identifikace a odstraňování závad HW, instalace, konfigurace a správa
   operačního systému, návrh a aplikace systému na zabezpečení dat.
  • Pracovní činnosti v CBA Kereskedelmi Kft -prodej kvalifikovaně zboží různého sortimentu včetně zpracování dokumentace spojené s nákupem a prodejem zboží, práce s pokladními systémy, řešení reklamací při nákupu a prodeji zboží.
  • Rubin Wellness & Conference Hotel – skladování potravin a
   nápoj,ů sestavení menu, jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel.
  • Po příchodu z práce žáci píší deník z praxe.
 4. 7.-8. den (sobota-neděle): osobní volno, kulturní program zajištěný zahraničními partnery – prohlídka centra Budapešti (Váci utca, Vidám park, náměstí Hrdinů…).
 5. 9.-12. den (pondělí-čtvrtek): činnosti dle pracovního plánu
  • Pracovní činnosti v Skyshield Kft – využívání běžné aplikační programové vybavení, administruje počítačové sítě
  • Pracovní činnosti v CBA Kereskedelmi Kft – vyhotovení obchodní korespondenci, vedení administrativní agendy s využitím prostředků výpočetní techniky.
  • Pracovní činnosti v Rubin Wellness & Conference – vyhotovení podnikové a obchodní písemnosti, příprava pokrmů v požadované kvalitě a jejich správné uchovávání.
  • Po příchodu domů z práce žáci píší deník z praxe.
 6. den (pátek): zhodnocení samotné stáže, pracovních zkušeností žáků s tutory, zástupci a firem a doprovodným učitelem. Vypracování potřebných dokumentů a poslední společná večeře v 19:00h.
 7. den (sobota): odjezd zpátky do Humpolce ke škole z Budapešti opět autobusem.