Projekt z IROP Polygrafické studio

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. Výzvy č. 33, Integrovaného regionálního operačního programu, 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, pro období 1.12. 2017 – 31.6. 2018.

Projekt „Polygrafické studio“ úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování v celkové výši 4 831 786 Kč a ve školním roce 2017/2018 proběhla jeho realizace.

Hlavním cílem projektu bylo vybudování odborné učebny a pořízení kvalitních polygrafických strojů, které budou sloužit odbornému výcviku především pro obor Reprodukční grafik.

Součástí realizace byly i stavební opravy a investice – zajištění bezbariérového vstupu do školy i učebny, která bude sloužit jako Polygrafické studio. Zároveň byla naplánována rekonstrukce toalet, aby vyhovovaly žákům s omezenou pohyblivostí. Na zahradě byl vybudován altán, který bude sloužit pro výuku fotografování v exteriéru.