Už se to blíží…

Prázdniny se chýlí ke konci a začátek školního roku už obchází za dveřmi. Věříme, že jste všichni nabrali síly a jste připraveni na příval nových vědomostí, dovedností, zážitků.

Připravujeme odborný výcvik

I během prázdnin probíhají schůzky s novými smluvními partnery, kteří nám pomáhají zajišťovat odbornou praxi studentů. Věříme, že v novém školním roce stráví studenti na provozovnách více času a hlouběji proniknou do tajů studovaných oborů. I mistři v jednotlivých firmách se na naše studenty těší.

V budově školy se opět budovalo. Čeká na vás několik změn. Postupně je budeme odhalovat před 1. 9., abyste se měli na co těšit…

Popřejme si tedy, ať je letošní školní rok klidnější a změny jsou jen pozitivní.

O autorovi Ing. Olga Krankusová