AKREDITACE ERASMUS V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

1. února letošního roku získala naše škola akreditaci v programu Erasmu. Tato akreditace je platné do konce projektového období, tzn. do roku 2027.

Program Erasmus+ nám jako akreditované škole nyní umožňuje zjednodušené předkládání grantových žádostí.

Jsme rádi, že trend zahraničních pracovních stáží může pokračovat a naše plánované výjezdy proběhnou.

O autorovi Ing. Olga Krankusová