Zvládání mimořádných situací

19. 6. 2024 se ve škole uskutečnil kurz Zvládání mimořádných situací ve školách a místech se zvýšeným počtem osob.
Cílem bylo proškolit učitele i žáky, jak se chovat v krizových situacích a nacvičit úkony a postupy, které minimalizují případný dopad útoku agresora na žáky a pracovníky školy.

Součásti kurzu byl i velmi realistický nácvik zvládání situace – přítomnost aktivního útočníka ve škole.

Kurz vedli pracovníci organizace ProgressRescue s.r.o. Děkujeme všem za zodpovědný přístup a bezproblémové zvládnutí kurzu.

Mgr. Lenka Lutnerová

O autorovi Ing. Olga Krankusová