Projekt z OP VK MŠMT Nová škola 2

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. Výzvy č. 56, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, pro období 1.7.- 31.12. 2015.

Projekt Výzva 56 „Nová škola2 “ úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. 

Podporované aktivity:

  • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
  • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků vybraly a tím si sestavily projektovou žádost.

Šablony klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Vybrali jsme si realizovat následující šablony v celkové hodnotě 610 476 Kč:

  • 1× šablonu 1
  • 4× šablonu 4

Celý podzim jsme se aktivně věnovali splnění grantových podmínek.

Čtenářské dílny jsme realizovali dle plánu a byl proveden nákup knih, vybraných Mgr. Domšovou a Mgr. Lutnerovou.

Po úspěšném výběrovém řízení se 40 našich žáků zúčastnilo jazykově vzdělávacího týdenního zájezdu do Londýna. Zájezd byl plně hrazen ze získané dotace a byl primárně určen pro žáky maturitního oboru Specialista na cestovní ruch. Organizaci zájezdu zajistila Cestovní kancelář Wisnar v termínu 17. – 22. 11. 2015. Pobyt se i komplikovanou bezpečnostní situaci vydařil, o čemž vypovídají fotografie v galerii.