Projekt z OP VK MŠMT Nová škola 3

Dne 29. července 2015 podala naše škola žádost o “ třetí“ evropské peníze v rámci Výzvy 57.

Náš projekt Nová škola 3, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57­.0262, 17. 9. 2015 úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování (projektové období 1. 9. – 31. 12. 2015).

Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků.

Šablony klíčových aktivit:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

V rámci projektu jsme vybrali 2 x šablonu č.3 a 2 x šablonu č.4. Celkem se jednalo o 166 000 Kč.

Do projektu se zapojily 2 učitelky cizích jazyků a 60 žáků z maturitního oboru Informační technologie.

Licence v e-learningovém prostředí byla ze získaných prostředků zaplacena do konce kalendářního roku.