Projekt z OP VK MŠMT Rozvoj školy

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro období 1.9. 2017 – 31.6. 2019.

Projekt „Rozvoj školy“ úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování v celkové výši 668 218 Kč. Realizace proběhla ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019.

Do projektu byly zařazeny personální šablony (např. Školní asistent, Doučování žáků, Koordinátor odborné praxxe.) i šablony podporující osobní rozvoj učitelů formou DVPP (především v oblasti IT) nebo stáží u firem (např. v polygrafickém průmyslu).