Projekt z OPVK MŠMT Rozvoj školy II

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci Výzvy č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro období 1.6. 2019 – 31.6. 2021. Náš projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014060.

Projekt „Rozvoj školy II“ úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování v celkové výši 985 994 Kč. Realizace začala 1.7.2019.

Do projektu jsou zařazeny personální šablony (např. Školní asistent, Speciální pedagog, Doučování žáků, Koordinátor odborné praxe.) i šablony podporující osobní rozvoj učitelů formou DVPP (především v oblasti IT) nebo stáží u firem (např. v polygrafickém průmyslu).