PROJEKT Z SFŽP PŘÍRODNÍ BYLINKOVÁ ZAHRADA

Naše škola se zapojila do výzvy č. 7/2019 SFŽP – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“). Zpracovaný projekt Bylinková zahrada byl podpořen va výši cca 200 000 Kč.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Realizaci projektu zpomalila covidová situace a uzavření škol. Dne 15. 4. 2022 byly všechny naplánované aktivity dokončeny. Těšíme se na jarní teplé dny, kdy začneme využívat zahradu i s novými prvky.

Prostřednictvím projektu jsme požádali o podporu pro vybudování bylinkové zahrady. Cílem bylo vybudovat 6 vyvýšených záhonů a do zadní části zahrady umístit také kompostéry a zavést pravidelné zpracování biologického odpadu, který ve škole vzniká. Připojili jsme i vybudování prostoru pro výuku venku.

Do realizace projektu se zapojili i naši studenti.