Nové závěrečné zkoušky

Zkoušky probíhají podle jednotného zadání, které připravují zkušení pedagogové a spolupracují přitom se zaměstnavateli v oboru a pracovníky NÚV. Nová závěrečná zkouška je národní projekt MŠMT, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. O jeho realizaci se stará Národní ústav pro vzdělávání.

Sjednocení obsahu se týká praktické, písemné i ústní části.

Jaké změny přináší  „Nová závěrečná zkouška“?

  • těsnější propojení s reálnou praxí
  • absolventi musí nejen ovládat svůj obor, ale také se orientovat na trhu práce
  • v některých oborech se zpracovává samostatná odborná práce
  • použití jednotného zadání zaručuje vyšší úroveň zkoušek
  • díky sjednocené úrovni zkoušek se posílí důvěra zaměstnavatelů k absolventům
  • absolventi budou lépe připraveni pro praxi a zvýší se jejich šance na dobré pracovní uplatnění

O autorovi Ing. Zdeněk Smištík