Informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Harmonogram dílčích maturitních zkoušek na jaře 2020 pro všechny třídy připraven ke stažení.

Modely maturitní zkoušky pro studijní obory ve školním roce 2019/2020 byly aktualizovány. Zároveň i okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky. Více informací zde.

Pro učební obory jsou modely závěrečné zkoušky a okruhy aktualizovány zde.

O autorovi Ing. Olga Krankusová