Obrázek pro volby

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2020-2023

Na základě zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec na období duben 2020 až březen 2023.

Základní informace a termíny

Školský zákon ukládá řediteli školy zřídit školskou radu a zajistit průběh volby do této rady. Protože k 31. 3. 2020 uplyne funkční období současné zástupkyni studentů Karolíně Strašilové (4. O), je třeba zvolit nového člena školské rady. Funkční období členů školské rady je 3 roky a jedná se o čestnou (tedy neplacenou) funkci.  Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“), třetinu volí odděleně pedagogičtí pracovníci a třetinu jmenuje jednatel.  Počet členů zastupujících v radě za oprávněné osoby byl podle čl. III odst. 1 volebního řádu stanoven na 1 člena, celkový počet členů bude 3. Volba pro oprávněné osoby bude vyhlášena prostřednictvím webové aplikace Bakaláři a webových stránek školy. 

Návrhy kandidátů do školské rady mohou oprávněné osoby podávat do 16. 3. 2020 do 15 hodin na připraveném formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy nebo ho bude možné stáhnout z www stránek školy. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři. Vyplněný formulář lze doručit osobně do kanceláře školy nebo zaslat poštou na adresu školy. Listina kandidátů bude zveřejněna od 17. 3. 2020 na nástěnce v budově školy a na www stránkách školy. Volba proběhne v úterý 24. 3. 2020 od 6:00 do 22:00 prostřednictvím internetového hlasování. Webový odkaz bude zaslán zprávou v aplikaci Bakaláři nejpozději den před konáním voleb.

Oznámení o jmenování volební komise

V souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady při Střední škole informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. jmenuji volební komisi, která zajistí řádnou přípravu a realizaci voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků pro období následujících tří let od dubna 2020 do března 2023.

Jmenovaná volební komise:

Mgr. Lenka Domšová

Ing. Tomáš Slavík

Ing. Zdeněk Smištík


O autorovi Ing. Zdeněk Smištík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *