Pokyny pro samostudium

Milé žákyně, milí žáci,
z důvodu nařízení vlády ČR je zakázán vstup žáků do školy. Naopak učitelé mají povinnost vést výuku svých předmětů na dálku. Příprava a zasílání materiálů k samostudiu začala již v průběhu jarních prázdnin. Od 16. 3. bude postupovat podle těchto pravidel:

1. základní komunikační prostředek mezi žákem a vyučujícím bude email  na doméně stredniskola.com (učitelé) nebo stredniskola.net (žáci) – všichni vyučující budou na emailu aktivně přípraveni poskytovat podporu žákům

2. základní výukový prostor je školní vzdělávací systém Moodle – je na rozhodnutí každého vyučujícího, zda pro jeho předmět je systém vyhovující nebo se rozhodne pro svůj postup

3. základní informační systémy budou tyto:

a. webové stránky školy

b. školní informační systém Bakaláři – zde se budou zapisovat jednotlivé hodiny jako samostudium se základními informacemi pro žáky na co se zaměřit

4. třídní vyučující budou nadále komunikovat s učiteli

5. prioritou je poskytnutí podpory maturantům a učňům připravujícím se k ZZ

6. úkoly pro samostudium budou nastaveny tak, aby mohlo docházet k průběžné klasifikaci v jednotlivých předmětech


Apeluji na Vás, naše žákyně a žáci, tuto složitou situaci nechápejte jako nečekané volno. Věnujte se pravidelně úkolům. Sledujte informace ze strany školy. Je možné, že budeme vládou osloven k pomoci ve složité situaci. 
Věřím, že zodpovědný přístup náš všech povede ke zlepšení situace a k návratu k životu bez obav o zdraví a omezení. 

O autorovi Ing. Olga Krankusová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *