Jak to jde u nás ve škole

Již od 1. ročníku jsou naši studenti zaregistrovaní v e-learningovém prostředí školy MOODLE. Pracují v něm přirozeně i v době prezenční výuky, takže při přechodu na vzdělávání distančním způsobem se toto prostředí logicky stalo hlavní vzdělávací platformou. Vyučující si pro ně připravují výukové materiály, prezentace, vytvářejí on-line testy, vkládají vlastní výuková videa, zadávají práci, komunikují prostřednictvím fóra nebo chatu. Hodně využívanou platformou je také prostředí MS Teams, kde se mohou všichni vzájemně vidět i slyšet.  Studentům škola poskytuje zdarma licenci ke stažení všech programů, s nimiž se ve svém oboru setkají. Pro posílení technologického vybavení škola zapůjčuje notebooky.

A jak to u nás vypadá v současné situaci?

Už tři týdny učíme v režimu kombinované výuky – tedy prezenčně i distančně. Nejprve se nám vrátili studenti závěrečných ročníků maturitních a učebních oborů, po nich formou rotační výuky i studenti ostatních ročníků. Jsme rádi, že se můžeme zase vzájemně potkávat, i když skryti za rouškami. Neříkáme, že je to jednoduché, ale pereme se s danou situací statečně. Naši učitelé si za tu dobu přibrali mnoho rolí, o kterých by se jim před rokem ani nesnilo.

Chvílemi to vypadá jako na pracovišti telefonních linek. „Slyšíme se? Vidíte mě? Nevidím Michala.“ Z odborníka na programování on-line testů přehazuje učitelka výhybku na moderátorku hodiny anglického jazyka v Teamsech. Její kolega vyráží svižným krokem s kamerou a mikrofonem, aby se zašil někam do ústraní dokončit výukové video. Další hodinu totiž učí prezenčně a chce toho co nejvíce „zmáknout“ natočit. Do toho je z vedlejší třídy slyšet štěbetání šťastlivců, na něž zrovna ten týden vyšla prezenční výuka.

Cvrkot jako v mraveništi. Ale důležité je, že si i v takové situaci umíme udržet nadhled a jiskru humoru.

Přejeme všem pokojné Vánoce a šťastný nový rok.

O autorovi Ing. Olga Krankusová