Spolupráce naší SŠ a VŠPJ na projektu nadaní studenti

Navazujeme na úspěšnou spolupráci s VŠPJ na projektech věnovaných nadaným studentům. Na posledním projektu soutěže pro nadané studenty středních škol celého kraje Vysočina jsme získali krásnou druhou a třetí příčku. Nyní naší studenti pracují na poli robotiky. Čtyři stateční – Denisa Vítková (2.IT), Alexandr Merunka (2.IT), Ondřej Kohout (3.IT) a Šimon Sedlák (3.IT) – se pustili do programování 6tiosých robotů fy Mitsubishi. Úkolem studentů bude vytvořit a naprogramovat virtuální model dopravníkové linky s 6tiosým robotem, který bude schopen třídit dopravovaný materiál podle tvarů, barev, či jiných atributů.

Pro realizaci projektu používají simulační systém CIROS Studio, či CIROS Education firmy Festo. V projektu využijí získané znalosti programování z našeho studijního oboru Informační technologie. Výsledkem činnosti bude skutečná realizace chodu robota v prostorech VŠPJ. Děkujeme našim mladým programátorům za to, že se můžeme chlubit studenty, kteří mají přehled a zájem o nové technologie. Poděkování patří i VŠPJ, že se s nimi můžeme podílet na podobných projektech.

O autorovi Ing. Olga Krankusová