Úpravy závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Obsah a forma závěrečné zkoušky pro žáky učebních oborů se v daném školním roce dle Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. 1. 2021 mění takto:

Závěrečná zkouška se skládá: z ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Více na Závěrečná zkouška – Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. (stredniskola.com)

Ředitel školy vybere z jednotného zadání ZZ témata praktické zkoušky. Žáci si budou jednotlivá témata losovat. Hodnocení praktické části ZZ bude probíhat podle platných předpisů Jednotné ZZ. Hodnocení schválí příslušná komise.

Pro jednotlivé ústní zkoušky vybere ředitel školy nejméně 25 témat, z nichž si žák 1 téma vylosuje. Příprava ke každé zkoušce trvá 15 minut. Jednotlivé ústní zkoušky trvají nejdéle 15 minut.

Žákům jednotlivých oborů jsou  poskytnuta témata ústní zkoušky k samostatné domácí přípravě.

Podmínky pro vykonání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku budou moci konat všichni žáci posledních ročníků, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021 do 31. května 2021.

Termíny závěrečných zkoušek jednotlivých oborů byly stanoveny takto:

2. 6. 2021            praktická zkouška – RG + praktická zkouška – K

3. 6. 2021         praktická zkouška – RG +  praktická zkouška – K

4. 6. 2021         praktická zkouška – K

14. 6. 2021      ústní zkouška RG + ústní zkouška K

Informace o termínu konání závěrečných zkoušek učebních oborů

V souladu s ustanovením Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. 1. 2021 jsou zveřejněny termíny konání jednotlivých částí závěrečných zkoušek. Jak již bylo oznámeno,  byly vzhledem k výše uvedenému Opatření zvoleny zkoušky praktická a ústní.

O autorovi Ing. Olga Krankusová