Úpravy přijímací zkoušky 2021

DĚKUJEME VŠECH UCHAZEČŮM O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY. VŠECHNY PŘIHLÁŠKY DO MATURITNÍCH OBORŮ BYLY ZADÁNY DO SYSTÉMU CERMAT. ČEKÁME NA UVOLNĚNÍ GENEROVÁNÍ POZVÁNEK ZE SYSTÉMU. NÁSLEDNĚ POZVÁNKY VŠEM UCHAZEČŮM ZAŠLEME S DALŠÍMI POKYNY V TIŠTĚNÉ PODOBĚ.

Uchazečům, kteří na druhé škole přijímací zkoušky nekonají, systém CERMAT přidělil možnost konat zkoušky v obou řádných termínech na naší škole. Do hodnocení se pak započítá lepší výsledek. Termíny jsou posunuty na 3. 5. (první řádný termín) a 4. 5. (druhý řádný termín). 

Naše zkoušky nanečisto běží dále. Pro všechny zájemce v našem výukovém e-learningovém prostředí pravidelně zpřístupňujeme cvičné testy z Českého jazyka a Matematiky. Doplňuje kurzem v MS Teams k poskytnutí zpětné vazby k testovým otázkám v Moodle.

O autorovi Ing. Olga Krankusová