Přijímací zkoušky – bezpečnostní a hygienická opatření

V den konání přijímacích zkoušek jsme povinni postupovat dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021. Bližší informace budou zaslány na email zákonného zástupce uchazeče.

O autorovi Ing. Olga Krankusová